Liečba prostredníctvom Tradičnej tibetskej medicíny

Vitajte na stránke venovanej vám a vášmu zdraviu. Je o celostnom prístupe riešenia zdravotných problémov prostriedkami tibetskej medicíny (TM).

Zdravie je stav rovnováhy. Nesprávne návyky v stravovaní, životospráve a pri odpočinku súvisia so zdravotnými ťažkosťami. Pokiaľ pozitívne vplývame na telo, myseľ sa uvoľňuje a je vyrovnaná a šťastná. Prostredníctvom mysle dokážeme ovplyvňovať procesy vo svojom tele.

MUDr. Ing. Andrea Staníková

Volám sa Andrea Staníková a pochádzam z Trenčína. Zaujíma ma zdravie a pomoc človeku. Preto som po ukončení Ekonomickej univerzity v Bratislave vyštudovala aj Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a v súčasnosti pracujem ako lekárka v nemocnici v Rakúsku. Naša klasická západná medicína mi ale nedáva odpovede na všetky otázky súvisiace so zdravím a chorobami. Aj preto ma oslovuje celostná tibetská medicína, tib. Sowa Rigpa (doslovný preklad veda o liečení). Štvorročné štúdium počas materskej dovolenky som absolvovala vo vzdelávacom Inštitúte Sowa Rigpa v Nemecku. Úspešne som ho ukončila v roku 2016 záverečnou skúškou. Časť štúdia som absolvovala aj v Himalájach v Nepále, kde som spoznávala liečivé účinky rastlín.