Cenník

Úvodná konzultácia
(1. začatá hodina)
50 Eur
Konzultácia alebo terapia
(45 min)
35 Eur

Úvodná konzultácia po 1. hodine sa počíta sadzbou 25 Eur za každú začatú polhodinu.
Podľa závažnosti Vašich zdravotných problémov si prosím vyhraďte na prvú konzultáciu 1 – 1,5 hodiny.