Cenník

Úvodná konzultácia 50 Eur
Následná konzultácia
25 Eur
Terapia25-35 Eur
Hirudoterapia20 Eur
Doplnky výživy 5-16 Eur
Kuchárska kniha Sowa Rigpa15 Eur

Podľa závažnosti Vašich zdravotných problémov si prosím vyhraďte na prvú konzultáciu 1 – 1,5 hodiny.