Cenník

Úvodná konzultácia 50 Eur/1hod
Následná konzultácia
1min = 1Eur
Terapia35 Eur

Podľa závažnosti Vašich zdravotných problémov si prosím vyhraďte na prvú konzultáciu 1 – 1,5 hodiny.