Ponuka

  • Konzultácia zdravotných ťažkostí pre dospelých a deti
  • Úprava stravovacích návykov podľa konštitúcie
  • Úprava životosprávy
  • Sprevádzanie životnými situáciami
  • Tibetské liečebné masáže
  • Liečba teplom (tib. horme a metsa)
  • Bylinné čaje z regiónu Himalájí

Úvodná konzultácia zahŕňa:
Anamnéza, rozhovor
Diagnostika moču
Diagnostika pulzu
Diagnostika jazyka
Diagnostika očí
Odporúčania týkajúce sa životosprávy a stravovacích návykov
Terapia
Masáž chodidiel a následný liečebný odpočinok (ak to zdravotný stav vyžaduje)