Ponuka

  • Konzultácia zdravotných ťažkostí pre dospelých a deti
  • Úprava stravovacích návykov podľa konštitúcie
  • Úprava životosprávy podľa konštitúcie
  • Sowa Rigpa terapia
  • Bylinné čaje z regiónu Himalájí, doplnky výživy

Úvodná konzultácia zahŕňa:
Anamnéza, rozhovor
Diagnostika moču
Diagnostika pulzu
Diagnostika jazyka
Diagnostika očí
Odporúčania týkajúce sa životosprávy a stravovacích návykov